Islam erobrer den vestlige verden

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kommuner giver sosu og pædagogmedhjælper-ansættelser

https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/staerk-og-farlig-medicin-forsvinder-fra-plejehjemmene?fbclid=IwAR0L3k6OEVkv49wa_qyNRyNjLBSSyd1Z87xNOiENveHxCfTKkib9FQPCcok

HER ER DER FORSVUNDET MEDICIN

 • Fredericia Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. Der var tale om morfinpræparater, som blev fjernet fra beboeres medicinbeholdninger. Alt blev politianmeldt, men kommunen er ikke bekendt med, at der blev rejst sigtelser.
 • Næstved Kommune har haft medicinsvind fra et plejecenter. Der var tale om smerteplastre. Det blev politianmeldt, og en medarbejder blev afskediget.
 • Ballerup Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om et glas Contalgin. Det blev ikke politianmeldt, men håndteret ved optælling. Og så stoppede det, oplyser kommunen.
 • Silkeborg Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. Der var tale om Morfica-præparater. Og alt blev politianmeldt.
 • Hillerød Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. På det ene plejehjem var der tale om seks styks Oxycontin. På det andet plejehjem var der tale om tre gange aftendosis fra den samme beboer. Mirtazapin og Zolpidem. Det blev ikke politianmeldt.
 • Hedensted Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Over en periode på 11 dage forsvandt 69 tabletter Oxynorm hos en borger. Efterfølgende forsvandt der medicin af flere omgange. Oxycontin og Oxynorm. Vagtplaner og medicin blev gennemgået og politiet involveret. Den skyldige blev ikke fundet, men der forsvandt ikke medicin siden.
 • Aalborg Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. 29 styks Oxylan 5mg, seks pakker Codilek Depot 5mg (antal pr. pakke ukendt). Medicinen forsvandt over 14 dage. Sagen blev politianmeldt.
 • Gladsaxe Kommune har haft to tilfælde af medicinsvind. I begge tilfælde har der været tale om Contalgin. I det ene tilfælde forsvandt der 21 styks a’ 10 mg. I det andet tilfælde 25 styks a’ 5 mg. Det sidste tilfælde blev politianmeldt. På ‘Egegården’ manglede der et morfinpræparat hos en beboer, hvor der, ifølge apoteket, skulle være leveret tre æsker af 30 tabletter den 21.12.22. Medicinen blev ikke fundet, men der har ikke efterfølgende været svind af medicin.
 • Guldborgsund Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Medicinsvindet har bestået i, at der for eksempel har manglet en dagsdosis medicin, eller der har manglet en bestemt dosis medicin i den dispenserede medicin. En gang er det sket, at der har manglet en æske med Tradolan. Der blev samarbejdet med egen læge og apotek, og det blev aldrig afklaret, hvor fejlen eller svindet lå. Politiet har ikke været involveret.
 • Vejen Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Det drejede sig om svind hos to borgere, hvor der manglede henholdsvis et ukendt antal tabletter Metadon 20 mg og otte styks Zopliclone-tabletter. Tyveriet, som kommunen selv kalder det, blev politianmeldt. Og der blev efterfølgende opsat nyt låsesystem på medicinrummet med mulighed for at tage log på, hvem der har låst sig ind.
 • Helsingør Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om en pakke med sovemedicin Imozop 7,5 mg – pakke med 10 styks. Politiet har ikke været involveret.
 • Horsens Kommune har haft medicinsvind fra tre plejehjem. På et plejehjem forsvandt der 20 morfin-tabletter. På et andet forsvandt der Contalgin, Oxapax og Morfin. På et tredje forsvandt der smerteplastre og en tupe receptpligtig creme. I sag nummer to blev en medarbejder afskediget og politiet involveret.
 • Fredensborg Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem, hvor der forsvandt Morfica-præparat 500 tabletter. Politiet blev involveret, og svindet ophørte.
 • Brønderslev Kommune har oplevet medicinsvind på et plejehjem af to omgange. Henholdsvis 15 og 25 piller smertestillende og sovemedicin. Det blev meldt til politiet, der, ifølge kommunen, ikke kunne tage sagen.
 • Hørsholm Kommune oplyser, at der over en periode var mistanke om svind. I alt var der tale om 80 mg. Morfin. Men det er uklart, om medicinen blev givet, eller den rent faktisk forsvandt. Politiet ikke involveret.
 • Syddjurs Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. Otte styks stesolid (stikpille a 10 mg). Et styks ampul Midazolam 1mg/ml. Morfin Oxynorm (mængde er ukendt). Der er ikke blev foretaget anmeldelse til politiet nogle af gangene, men situationerne har givet anledning til skærpet opmærksomhed herunder revision og opstramning af retningslinjer. Det er dog Syddjurs Kommunes vurdering, at hvis der sker lignende tilfælde igen, vil politiet blive involveret.
 • Ikast Brande Kommune har haft mistanke om medicinsvind fra et plejehjem. Der var der mistanke om svind af Morfin og Midazolam i små mængder. Der findes ikke en konkret registrering af mængderne. Plejehjemmets ledelse har, ved mistanken om medicinsvind, søgt sparring hos politiet i forhold til håndtering af sagen. Sagen førte ikke til politianmeldelse, da det blev vurderet, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til dette.
 • Aarhus Kommune har ikke et samlet register for medicinsvind. Kommunens bedste bud er, at cirka 2-3 ud af 53 plejehjem oplever det i større eller mindre grad i løbet af året. Præparater og mængder er ukendt. Politiet involveres altid.
 • Sønderborg Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om Tramadol i ukendt mængde. Sagen blev politianmeldt.
 • Langeland Kommune har oplevet medicinsvind fra et plejehjem. Oxycodonhydroclorid – cirka 200 styks. Politiet mente ikke, der kunne gøres mere og lukkede sagen, oplyser kommunen.
 • Frederikshavn Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Temesta a 1 mg og en æske af 25 styks. Politiet var ikke involveret.
 • Viborg Kommune har haft medicinsvind fra et plejecenter hos en beboer. Der var tale om et Morfica-præparat. Politiet blev involveret.
 • Lejre Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. I det ene tilfælde var det forskellige typer af morfin og blandinger af morfin/beroligende i tabletform. Enkelte tabletter (4-5) og et tilfælde, hvor der forsvandt en pakke cirka seks styks. I det andet tilfælde blev der registreret medicinsvind i to tilfælde. Begge tilfælde var hos samme borger med et par måneders mellemrum. I begge tilfælde var der tale om tabletter: Morfin 10 mg. Ved det første tilfælde vides det ikke med sikkerhed, hvor mange tabletter det drejede sig om, men det blev beskrevet som ”omfattende”. I det andet tilfælde drejede det sig om et ark tabletter a´10 styks. Kommunen kunne ikke fastslå, hvorfra svindet kom. Hændelserne blev ikke politianmeldt.
 • Assens Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. En flaske røde morfindråber. 13 piller fordelt mellem følgende: Reltebon Depot 5 mg og Codilek Depot 5 mg. Svind på depotmedicinen blev politianmeldt.
 • Randers Kommune har haft medicinsvind på et plejehjem. Der er tale om Plejecenter Tirsdalen. Sagen, hvor en SOSU-hjælper senere blev dømt fra flere drabsforsøg. Og derfor var det også en politisag.
 • Tårnby Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. Det har drejet sig om præparaterne Oxazepam, Paracetamol, Toilax, Donepezil samt depottbl. Oxycodon. Ved alle præparater har der været tale om 2-5 tabletter. Der har derudover været en episode, hvor en beboer var på besøg hos sin ægtefælle og i den forbindelse fik udleveret en hel pakke Oxapax. Det var en fejl fra plejehjemmets side, at der blev udleveret så meget, men tabletterne kom aldrig retur med beboeren. Politiet har ikke været involveret i nogle sager om medicinsvind.
 • Gribskov Kommune fortæller om et tilfælde af medicinsvind. Det var Quetiapin a 25 mg og 50 mg, der forsvandt fra æsker med doseret medicin. Der forsvandt cirka 10 tabletter over fire dage. Politiet blev ikke involveret. Kommunen stoppede samarbejdet med en medarbejder, som der var en mistanke til.
 • Hvidovre Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Sovemedicinen Imozop forsvandt hos to beboere. Har ikke kunnet udelukke, at det var en utilsigtet hændelse. Men kommunen har nu skærpet tilsynet på sovemedicin på det plejehjem i tæt samarbejde med lægerne og har desuden sat overvågning på medicinrummet.
 • Stevns Kommune har haft medicinsvind fra to plejecentre. Har ikke dokumenteret alt, men de forhold, som blev politianmeldt, handlede om Morfinpræparater. I det ene tilfælde 10 ampuller. To forhold politianmeldt.
 • Esbjerg Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. I det ene tilfælde manglede der 10 styks Tradolan. I det andet tilfælde 28 styks Oxycodon a 5mg. 1. sag blev anmeldt til politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed, da der var opsat videoovervågning. 2. sag blev aldrig opklaret fra kommunens side og derfor ikke anmeldt. Kommunen oplyser, at mængden ikke er afgørende for om en sag anmeldes. Har der været svind og procedure for opsætning af videoovervågning er fulgt, hvorved sagen opklares, sker altid politianmeldelse.
 • Bornholms Regionskommune fortæller om en sag, hvor der forsvandt tre ampuller med Morfica-præparater fra en tryghedspakke. Sagen blev politianmeldt.
 • Skive Kommune har oplevet medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om en pakke Contalgin. Sagen blev politianmeldt.
 • Rødovre Kommune fortæller om et tilfælde af medicinsvind. Her var der tale om lægemidlet Oxycontin, og det blev løst uden at involvere politiet.
 • Frederiksberg Kommune har oplevet medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om opioider.
 • Odense Kommune oplyser, at den umiddelbart er bekendt med to plejehjem, der har oplevet medicinsvind. Der har været tale om morfinlignende præparat. Kommunen har kendskab til én politianmeldelse.
 • Skanderborg Kommune har oplevet medicinsvind fra to plejehjem. I det ene tilfælde var der tale om Contalgin. I det andet tilfælde Oxapax 15 mg. Zolpidem 10 mg. Begge tilfælde politianmeldt.
 • Lemvig Kommune har oplevet medicinsvind fra to plejehjem. Morfin-præparat. Meldt til politiet.
 • Københavns Kommune har registreret medicinsvind fra et plejehjem. Plejehjemmet konstaterede i flere tilfælde svind i medicingrupperne ordineret mellemstærk/stærk smertestillende medicin, beroligende medicin og/eller sovemedicin. Plejehjemmet besluttede at foretage en større gennemgang af medicingrupperne, der viste, at der samlet ikke kunne redegøres for i alt 498 enheder (tabletter, kapsler, plastre). Plejehjemmet foretog på den baggrund politianmeldelse. Politiet har, ifølge kommunen, afgjort, at der ikke var grundlag for at indlede efterforskning i sagen.

Resten af kommunerne oplyser til TV2 Østjylland, at der ikke har været medicinsvind fra de kommunale plejehjem.

Fanø, Kerteminde og Slagelse kommuner har ikke svaret på TV2 Østjyllands henvendelser inden for fristen. Disse kommuners oplysninger vil senere blive tilføjet i artiklen.

Kilde: TV2 Østjyllands rundspørge til landets 98 kommuner.

Udgivet i Islam i Danmark, KORRUPTION, overgreb mod børn | Skriv en kommentar

“Ikke se, Ikke høre, ikke tale.

kære_vernon_Analyse_af_CD[1201][1]

Udgivet i overgreb mod børn | Skriv en kommentar

Man må ikke skrive fakta for facebook-vagten

 

Jenni Christensen

Danmark har en enestående komplet statistik over blandt andet IQ.
På session, hvor alle unge mænd testes.
Den muslimske indvandring har sænket Danmarks befolknings gennemsnit IQ meget markant.
Og man kan jo se præcis, hvem det er.
Udgivet i Islam i Danmark | Skriv en kommentar

Hun vil trække muslimer ind i stemmeboksen

Islam er strafbar ideologi i Danmark – der er desuden planlagt ulovlige valg …
Se tidligere indlæg.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/aarhus-vil-goere-indvandrere-vild-med-valg

https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/aarhus-vil-goere-indvandrere-vild-med-valg

Når der skal stemmes til kommunalvalg, er indvandrere og efterkommere én af de grupper, der er svære at trække ind i stemmeboksen. !!  “”"

Han fortæller, at valgdeltagelsen ved kommunalvalg har holdt et nogenlunde stabilt niveau blandt efterkommere og indvandrere de seneste ti-femten år.

- Vi så en kæmpe stigning til det seneste folketingsvalg, hvor en stor gruppe af muslimske vælgere faktisk blev mobiliseret, men til kommunalvalget har det været meget konstant.  “”

STOP !!!!!
Alt er organiseret. Der holdes taktisk lav profil, til der er mange nok.
Fatter danskerne det ikke !!

Udgivet i Islam i Danmark, KORRUPTION | Skriv en kommentar

Familieretshuset

Har I erfaringer med FamilieRetshuset, er I meget velkomne til at skrive dem her.
Det er der brug for.

Vh
Jenni

Udgivet i Familieret | Skriv en kommentar

Inhabile Rørdam og kommission

Man kan godt forstå, at Thomas Rørdam vil rette opmærksomheden væk fra Istrukskommissionens ´sag´ og konklusioner.
Det var Rørdams advokatfirma, der var udspørger i kommissionen – alstå bestemte hele forløbet. Hvem og hvad,
Og Rørdams avokatfirma blev altså – ganske inhabilt – valgt blandt 1536 advokatfirmaer.
Velvidende, at Thomas Rørdam skal være formand for rigsretten, HVIS hans advokatfirma bringer kommissionens konklusion frem til, AT der skal være Rigsretssag.
Thomas Rørdam og hans advokatfirma er topspecialister i pædofilforsvar, Sagens genstand.
Lyder det som en film, Ja, Men det er Danmark.

I DAG KL. 12:03https://www.dr.dk/nyheder/politik/dag-4-i-rigsretssagen-stoejbergs-forsvarere-ser-ingen-beviser-ulovligheder?focusId=2705541

PIA GLUD MUNKSGAARD
Retsformand irettesætter forsvarer

Selvom hele sagen om adskillelserne har været undersøgt i en kommission, minder retsformand Thomas Rørdam om, at rigsretten starter fra ny.

Han mener derfor ikke, at man bør gå ind i en kritik af Instrukskommissionen, siger han.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

DRs “politiske ekspert” i barnebrudesagen.

Man skal høre meget før ørerne falder af.
Dobbeltrolle ???
Hendes forsvarsadvokat er hendes forsvarsadvokat, og han skal fremlægge ALT i hendes indledende forsvar – ALT. 
Ligesom anklageren har fremlagt alt, hvad hun vil i sin anklage. 
Ringbergs “dobbeltrolle-opfindelse” kalder virkelig på en forklaring.

I DAG KL. 11:41

https://www.dr.dk/nyheder/politik/dag-4-i-rigsretssagen-stoejbergs-forsvarere-ser-ingen-beviser-ulovligheder?focusId=2705464

JENS RINGBERG
LYNANALYSE af Jens Ringberg, politisk analytiker

Advokat René Offersen indtog en dobbeltrolle, da han fik ordet i Rigsretten. Han var både talsmand og forsvarsadvokat.

Talsmand Offersen tog på Støjbergs vegne til genmæle over for, de opfatter som måneders stigmatisering og udskamning – nu Støjberg endnu ikke selv er kommet til orde i lokalerne i Eigtveds Pakhus.

Forsvarer Offersen angreb Instrukskommissionen – forståeligt da kommissionens beretning i høj grad danner grundlag for Folketingets anklageskrift og anklagernes sag i Rigsretten. Han uddybede forsvarernes vægtning af det såkaldte ministernotat – forståeligt, da notatet kan vise sig at vippe sagen til Støjbergs fordel. Og han lagde stor vægt på det politiske miljø og den politiske stemning omkring de asylpar med en kvindelig ægtefælle under 18 år – de såkaldte barnebrude.  Også forståeligt, da halvdelen af Rigsrettens dommere har deres udgangspunkt i politik.

- Jens Ringberg, politisk analytiker

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

OBS. min mail er hacket

Hej alle sammen

Min mail sag@justitia.cat  er blevet hacket.
Det skete for et par måneder siden og det har endnu ikke været muligt, at få den gendannet.
Så min mailkontakt er nu jenni_l_c2@hotmail.com

Det, som I har sendt til mig i de seneste måneder, har jeg ikke kunnet modtage.
Jeg har heller ikke kunnet sende.

Så send det til mig igen, jenni_l_c2@hotmail.com

vh
Jenni

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ulovlige Kommunalvalg og Regionsvalg

Valg d. 16 november i år.

Jeg har set at en skribent på

,  skriver, at udlændinge, der ikke har dansk statsborgerskab har fået valgret og stemmeret til danske kommunal- og regionsvalg , næste gang blive 16. november,.!!!

I formuleringen fremgår også de migranter, mest unge mænd fra f,eks, Syrien, der vandrede ind i Danmark på de danske motorveje i 2015 .  samt andre udlændinge , der har været 4 år i Danmark – eller angiver, at de har været i Danmark (inklusive Grønland og Færøernen – Der nævnes også nogle nationaliteter, og der nævnes også fra andre 3. lande der også har fået stemmeret og er valgbare i Danmarks kommuner og regioner uden at have boet 4 år i Danmark. Ifølge kontorets hjemmeside altså.
H*n påstår-  ulovligt;
::
“” Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. 

Man har valgret, når man:

 • er fyldt 18 år
 • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen) og
 • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Siden 1. juli 2016 har personer, der er umyndige på grund af værgemål, haft ret til at stemme til kommunale og regionale valg. 

Briter kan fortsat stemme og stille op til kommunal- og regionsvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Briter, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen. 

Hvis du opfylder de ovennævnte betingelser, kommer du automatisk på valglisten. ———————————————————————–

Det passer ikke . Det kan ikke lade sig gøre.
I følge Danmarks Riges  Grundlov kan kun danske statsborgere have valgret og stemmeret – , islandske statsborgere har en særlig ret til at stemme ved lokalvalg, som kommunalvalg, der svarer til dansk statsborgerskabs ret,

Ingen andre.

 • www.grundloven.dk
 • Kapitel IV
 • § 28
 • Folketinget udgør een forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland.
 • § 29
 • Stk. 1.
 • Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og nået den i stk. 2. omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret.

Stk. 2.

Valgretsalderen er den, som har opnået flertal ved folkeafstemning i overensstemmelse med lov af 25. marts 1953. Ændring af den til enhver tid gældende valgretsalder kan ske ved lov. Et af folketinget vedtaget forslag til en sådan lov kan først stadfæstes af kongen, når bestemmelsen om ændring af valgretsalderen i overensstemmelse med § 42, stk. 5 har været undergivet en folkeafstemning, der ikke har medført bestemmelsens bortfald.
(……) 
§ 44
Stk. 1.
Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.
Stk. 2.
Om udlændinges adgang til at blive ejere af fast ejendom fastsættes regler ved lov.

 Kapitel IX

§ 86
Valgretsalderen til de kommunale råd og menighedsrådene er den for valg til folketinget til enhver tid gældende. For Færøernes og Grønlands vedkommende fastsættes valgretsalderen til de kommunale råd og menighedsrådene ved lov eller i henhold til lov.
 
§ 87
Islandske statsborgere, der i medfør af loven om ophævelse af dansk-islandsk forbundslov m.m. nyder lige ret med danske statsborgere, bevarer de i grundloven hjemlede rettigheder, der er knyttede til dansk indfødsret.
 
Kapitel X
 
§ 88
Vedtager folketinget et forslag til en ny grundlovsbestemmelse, og regeringen vil fremme sagen, udskrives nyvalg til folketinget. Vedtages forslaget i uændret skikkelse af det efter valget følgende folketing, bliver det inden et halvt år efter den endelige vedtagelse at forelægge folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse ved direkte afstemning. De nærmere regler for denne afstemning fastsættes ved lov. Har et flertal af de i afstemningen deltagende og mindst 40 pct. af samtlige stemmeberettigede afgivet deres stemme for folketingets beslutning, og stadfæstes denne af kongen, er den grundlov.
 
———————————-
Det kan vel ikke nægtes, at det er enormt ulovligt, hvis udlændinge får stemmesedler

 

Udgivet i KORRUPTION | Skriv en kommentar