Ulovlige Kommunalvalg og Regionsvalg

Valg d. 16 november i år.

Jeg har set at en skribent på

,  skriver, at udlændinge, der ikke har dansk statsborgerskab har fået valgret og stemmeret til danske kommunal- og regionsvalg , næste gang blive 16. november,.!!!

I formuleringen fremgår også de migranter, mest unge mænd fra f,eks, Syrien, der vandrede ind i Danmark på de danske motorveje i 2015 .  samt andre udlændinge , der har været 4 år i Danmark – eller angiver, at de har været i Danmark (inklusive Grønland og Færøernen – Der nævnes også nogle nationaliteter, og der nævnes også fra andre 3. lande der også har fået stemmeret og er valgbare i Danmarks kommuner og regioner uden at have boet 4 år i Danmark. Ifølge kontorets hjemmeside altså.
H*n påstår-  ulovligt;
::
“” Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. 

Man har valgret, når man:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen) og
  • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Siden 1. juli 2016 har personer, der er umyndige på grund af værgemål, haft ret til at stemme til kommunale og regionale valg. 

Briter kan fortsat stemme og stille op til kommunal- og regionsvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Briter, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen. 

Hvis du opfylder de ovennævnte betingelser, kommer du automatisk på valglisten. ———————————————————————–

Det passer ikke . Det kan ikke lade sig gøre.
I følge Danmarks Riges  Grundlov kan kun danske statsborgere have valgret og stemmeret – , islandske statsborgere har en særlig ret til at stemme ved lokalvalg, som kommunalvalg, der svarer til dansk statsborgerskabs ret,

Ingen andre.

  • www.grundloven.dk
  • Kapitel IV
  • § 28
  • Folketinget udgør een forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland.
  • § 29
  • Stk. 1.
  • Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og nået den i stk. 2. omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret.

Stk. 2.

Valgretsalderen er den, som har opnået flertal ved folkeafstemning i overensstemmelse med lov af 25. marts 1953. Ændring af den til enhver tid gældende valgretsalder kan ske ved lov. Et af folketinget vedtaget forslag til en sådan lov kan først stadfæstes af kongen, når bestemmelsen om ændring af valgretsalderen i overensstemmelse med § 42, stk. 5 har været undergivet en folkeafstemning, der ikke har medført bestemmelsens bortfald.
(……) 
§ 44
Stk. 1.
Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.
Stk. 2.
Om udlændinges adgang til at blive ejere af fast ejendom fastsættes regler ved lov.

 Kapitel IX

§ 86
Valgretsalderen til de kommunale råd og menighedsrådene er den for valg til folketinget til enhver tid gældende. For Færøernes og Grønlands vedkommende fastsættes valgretsalderen til de kommunale råd og menighedsrådene ved lov eller i henhold til lov.
 
§ 87
Islandske statsborgere, der i medfør af loven om ophævelse af dansk-islandsk forbundslov m.m. nyder lige ret med danske statsborgere, bevarer de i grundloven hjemlede rettigheder, der er knyttede til dansk indfødsret.
 
Kapitel X
 
§ 88
Vedtager folketinget et forslag til en ny grundlovsbestemmelse, og regeringen vil fremme sagen, udskrives nyvalg til folketinget. Vedtages forslaget i uændret skikkelse af det efter valget følgende folketing, bliver det inden et halvt år efter den endelige vedtagelse at forelægge folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse ved direkte afstemning. De nærmere regler for denne afstemning fastsættes ved lov. Har et flertal af de i afstemningen deltagende og mindst 40 pct. af samtlige stemmeberettigede afgivet deres stemme for folketingets beslutning, og stadfæstes denne af kongen, er den grundlov.
 
———————————-
Det kan vel ikke nægtes, at det er enormt ulovligt, hvis udlændinge får stemmesedler

 

Dette indlæg blev udgivet i KORRUPTION. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

     

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>